Restituirea primei de asigurare RCA

Restituirea primei de asigurare RCA

In cazul in care ati radiat autovehiculul sau l-ati vandut, puteti solicita asiguratorului restituirea primei de asigurare.

Pentru restituirea primei aferente perioadei ramase din asigurare (intre data radierii masinii si cea la care expira polita RCA), va adresati agentiei/sucursalei asiguratorului din localitatea de resedinta, cu urmatoarele documente:

  1. Copia Certificatului de radiere, stampilat si datat de Politie
  2. Polita de asigurare RCA în original
  3. Copia documentului care certifica plata politei RCA (chitanta/OP)
  4. Cotorul vignetei RCA
  5. Cerere de restituire tip completata, semnata; in cazul persoanelor juridice, aceasta trebuie si stampilata.

ATENTIE! Dreptul la restituire se pierde daca a fost avizata (se afla in derulare un Dosar de dauna) sau a fost platita o dauna pe polita in cauza.

Exceptie de la posibilitatea restituirii

Politele RCA ale autovehiculelelor care sunt inregistrate in circulatie in regim de leasing se transfera utilizatorului inscris in documentele de asigurare la sfarsitul contractului de leasing.

In aceasta situatie, asigurările obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrisa in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare;
  • asiguratorul a incasat prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.

ATENTIE! In cazul în care în perioada de valabilitate a contractului de leasing se schimbă utilizatorul, se încheie un nou contract si o noua polita de asigurare RCA, pentru noul utilizator.