Limite de despagubire

Limite de despagubire


Ca urmare a unui accident rutier, prin polita RCA se despagubesc:

 • vatamarile corporale sau decesul;
 • pagubele materiale;
 • pagubele care reprezinta o consecinta a lipsei de folosinta a vehiculului avariat;
 • cheltuielile de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

Limite de despagubire prin polita RCA

pentru anul 2011

 • pentru pagube materiale: 750.000 EUR/ eveniment
 • pentru vatamari corporale si deces: 3.500.000 EUR/ eveniment

pentru anul 2012

 • pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR/ eveniment
 • pentru vatamari corporale si deces: 5.000.000 EUR/ eveniment

Prin polita RCA se acorda despagubiri si in urmatoarele cazuri:

 • daca prejudiciile au fost produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului:
  • a condus autovehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
  • nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv;
  • nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv;
 • indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (drumuri publice, incinte, drumuri inchise circulatiei publice etc.), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
 • pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele (pluguri, lame, macarale etc.), precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
 • daca prejudiciul se produce prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 • in cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de autovehicul (daca sunteti transportat intr-un autovehicul care produce un accident de circulatie si suferiti vatamari corporale, puteti cere despagubiri companiei de asigurari);
 • acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
 • in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
  • acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala;
  • acoperirea cheltuielilor de transport pana la localitatea de domiciliu a persoanelor transportate in autovehiculul avariat;
  • acoperirea cheltuielilor de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie.

ATENTIE! Cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.