Telefoane contact 0721.23.94.08
Utile

Promotii

Cumpara RCA si primesti o asigurare de locuinta gratuit

Promotia s-a terminat

La fiecare RCA pe 1 an incheiat, primesti GRATUIT o ASIGURARE de LOCUINTA!

Regulamentul promotiei

Art. 1  Organizatorii promotiei
Organizatorii promotiei sunt S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurari, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,inregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in Bucuresti, Str. Bolidului, nr. 4-6, sector 6, înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817 si www.casco-ieftin.ro, portal administrat de S.C. ARCA Risc Consult SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Horei nr. 15-17, sector 2, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.  J40/9909/2011, CUI 28994945.

Art. 2  Drept de participare
La promotie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care achizitioneaza o polita de asigurare RCA prin www.casco-ieftin.ro  – si care accepta si respecta conditiile prezentului regulament. Nu au drept de participare angajatii SAFETY Broker si ARCA Risc Consult si rudele de gradul I ale acestora. Prin participarea in competitie se considera acceptata automat intrarea in baza de date a www.casco-ieftin.ro.

Art. 3  Locatiile de derulare ale campaniei
Aceasta promotie se desfasoara prin intermediul portalului www.casco-ieftin.ro.

Art. 4  Durata promotiei
Perioada valabilitatii promotiei este 25 septembrie 2011 – 25 octombrie 2011.
Dupa incetarea duratei promotiei, achizitionarea produselor mentionate in prezentul Regulament nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

Art. 5  Conditii de validitate
Pentru ca o persoana sa beneficieze de aceasta promotie trebuie sa achizitioneze o polita de asigurare RCA cu valabilitate de 12 luni prin intermediul portalului www.casco-ieftin.ro, in perioada de timp specificata la art. 4, in conditiile prezentului regulament.

Art. 6  Mecanismul promotiei
La încheierea unei polite de asigurare RCA cu valabilitate de 12 luni prin intermediul www.casco-ieftin.ro, pe durata promotiei, clientul va obtine gratuit o asigurare obligatorie de locuinta.

Art. 7  Premiile si acordarea lor
Pentru polite RCA încheiate pe 12 luni se va acorda gratuit o asigurare obligatorie de locuinta.

Art. 8  Alte reglementari
Promotia este valabila numai pentru persoanele care au încheiat direct – fara intermediari, o polita de asigurare RCA prin portalul www.casco-ieftin.ro. Pentru a îndeplini conditiile de participare la aceasta promotie, participantii trebuie sa aiba cel putin 18 ani. Data achitării politei de asigurare trebuie sa fie cuprinsa in perioada 25 septembrie 2011 – 25 octombrie 2011. Contractul trebuie sa fie încheiat in conformitate cu conditiile de eligibilitate stabilite de SAFETY Broker si ARCA Risc Consult, prin prisma legislatiei in domeniu, a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin urmare, SAFETY Broker si ARCA Risc Consult se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art.9  Regulamentul promotiei
Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul www.casco-ieftin.ro.
SAFETY Broker si ARCA Risc Consult isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata promotiei, cu notificarea prealabila a participantilor prin publicarea modificărilor pe site-ul www.casco-ieftin.ro.

Art.10   Date de contact
SAFETY Broker
Str. Bolidului, nr. 4-6, Sector 6, Bucuresti
Telefon: 021.745.62.69
Fax. 021.413.09.47
www.safetybroker.ro

ARCA Risc Consult
Str. Horei nr. 15-17, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021.252.52.30
Fax: 021.252.53.15
E-mail: office@arcaasigurari.ro
www.casco-ieftin.ro

ASIGURATORUL TAU
fata asigurari 250
FATA Assicurazioni a debutat pe piata romaneasca la finele anului 2006, prin infiintarea societatii FATA Asigurari Agricole S.A., mai târziu FATA Asigurari S.A. in Italia, experienţa FATA Assicurazioni mai mult
Image Map
© Casco Ieftin 2016
www.casco-ieftin.ro este un serviciu oferit in parteneriat cu SAFETY Broker de Asigurare, inregistrat la CSA sub nr. RBK 293/2005.