Telefoane contact 0721.23.94.08
Utile

Ordinul CSA nr. 21/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008. Actul a intrat în vigoare la data de 24 decembrie 2008).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2009 se pun în aplicare Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident.
(2) Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Asigurătorii autorizaţi vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor prevăzute la art. 1 şi răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu şi a intermediarilor privind soluţionarea daunelor în condiţii adecvate, cu respectarea prevederilor legale în materie.
Art. 3. – Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Angela Toncescu
Bucureşti, 18 decembrie 2008
Nr. 21

ANEXÄ‚
NORME privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident

CAPITOLUL I
Prevederi introductive

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza formularului Constatare amiabilă de accident.
Art. 2. – Condiţiile de utilizare a formularului Constatare amiabilă de accident sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentele norme.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

Art. 3. – Prevederile prezentelor norme se aplică pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat numai pagube materiale şi în care au fost implicate două vehicule.
Art. 4. – Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri.
Art. 5. – Completarea şi semnarea formularului Constatare amiabilă de accident nu reprezintă o recunoaştere a răspunderii conducătorilor auto, ci un cumul de elemente şi fapte care vor contribui la soluţionarea dosarelor de daună.
Art. 6. – Formularul Constatare amiabilă de accident poate fi utilizat în relaţia cu societăţile din domeniul asigurărilor fără a mai fi necesară întocmirea de documente de constatare de către poliţie, numai dacă este completat şi semnat de către ambii conducători de vehicule implicaţi în accident. În situaţia în care unul dintre vehicule este staţionat/parcat, formularul poate fi completat şi de către proprietarul/utilizatorul acestuia.
Art. 7. – Soluţionarea dosarelor de daună pe baza formularului Constatare amiabilă de accident se face cu respectarea prevederilor Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data producerii evenimentului.
Art. 8. – Societăţile de asigurare vor stabili dreptul la despăgubiri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza unui protocol încheiat de toate societăţile autorizate să practice asigurări de vehicule.

CAPITOLUL III
Forma, dimensiunile şi conţinutul formularului Constatare amiabilă de accident

Art. 9. – Formularul Constatare amiabilă de accident conţine două pagini autocopiative, ambele având aceeaşi valoare juridică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi instrucţiuni de utilizare a formularului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 10. – Formularul Constatare amiabilă de accident conţine informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.
Art. 11. – Societăţile de asigurări autorizate să încheie asigurări pentru vehicule au obligaţia de a tipări şi de a distribui asiguraţilor formularul Constatare amiabilă de accident.
Art. 12. – Este interzis ca pe formular sau pe coperta acestuia să se inscripţioneze denumirea ori sigla asigurătorului.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 13. – Depunerea formularului Constatare amiabilă de accident de către oricare dintre cele două părţi implicate reprezintă avizare de daună şi obligă asigurătorul să deschidă dosarul de daună şi să efectueze constatarea pagubelor. Se interzice asigurătorului/societăţii din domeniul asigurărilor îndrumarea părţilor pentru protocolarea accidentului de către poliţia rutieră.
Art. 14. – Asigurătorii/Societăţile din domeniul asigurărilor care au fost avizaţi/avizate despre producerea unui eveniment în baza formularului Constatare amiabilă de accident sunt obligaţi să elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere în reparaţie prevăzut în Normele privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008.
Art. 15. – Societăţile de asigurare, autorizate să practice clasa 10 de asigurări, au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme să încheie un protocol având ca obiect modul de stabilire a dreptului la despăgubire pentru proprietarii/utilizatorii vehiculelor implicate în accident, pe care îl vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 16. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societăţile de asigurare se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 17. – Anexele 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.
___________
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil şi sunt publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008.

Puteţi să descărcaţi aici Anexa 1 şi Anexa 2.

ASIGURATORUL TAU
allianz_200
ALLIANZ-TIRIAC Asigurari este o companie de top in piata romaneasca a asigurarilor al carei succes se defineste prin echilibrul pastrat, in permanenta, între ritmul de crestere, siguranta financiara si profitabilitate. mai mult
Image Map
© Casco Ieftin 2016
www.casco-ieftin.ro este un serviciu oferit in parteneriat cu SAFETY Broker de Asigurare, inregistrat la CSA sub nr. RBK 293/2005.