Telefoane contact 0721.23.94.08
Utile

Ordin nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-au aprobat Normele privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor,

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se pun in aplicare Normele privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prezentele norme intra in vigoare la 1 ianuarie 2009.
Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

Bucuresti, 10 iulie 2008.
Nr. 12.

ANEXA

NORME privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor

Art. 1. – Asiguratorii/societatile din domeniul asigurarilor ori societatile specializate si mandatate in serviciile de constatare si lichidare a daunelor desemneaza personalul cu atributii in constatarea, solutionarea dosarelor de dauna si eliberarea documentelor de introducere in reparatie a vehiculelor, in cazul in care asiguratii detin o asigurare facultativa Casco valabila, emisa de asiguratorul respectiv, si se prezinta pentru a instiinta despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, in conditiile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) si la art. 801 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. – Un model fata-verso al declaratiei de accident este prezentat in anexa nr. 1. Pot fi folosite si alte tipizate proprii fiecarui asigurator, dar care sa contina minimum informatiile din modelul prezentat in anexa nr. 1. Documentul se emite/se tipareste de catre fiecare asigurator care practica asigurari facultative de vehicule.
Art. 3. – Informatiile cuprinse in anexa nr. 1 vor fi mentinute si evidentiate obligatoriu intr-o baza de date a fiecarui asigurator care practica asigurari facultative de vehicule sau de raspundere civila obligatorie si se pastreaza o perioada de 10 ani. Asiguratorul va lua masurile care se impun astfel incat, intr-un termen de 15 zile de la emiterea documentului de introducere in reparatie a vehiculelor, sa introduca toate datele din anexa nr. 1 intr-o baza de date proprie. Asiguratorul va transmite datele, in forma statistica si in mod electronic, o singura data pe an, pana la data de 31 ianuarie pentru anul anterior, intr-o baza de date comuna, administrata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 4. – Daca in urma analizarii situatiei prezentate nu se poate desprinde o concluzie clara privind imprejurarile in care a avut loc accidentul/evenimentul si exista neconcordante in declaratia celui implicat, inspectorul constatator, impreuna cu persoana/asiguratul in cauza, se deplaseaza la locul producerii pagubei, unde va efectua o cercetare amanuntita, inclusiv prin identificarea oricaror mijloace de proba si efectuarea de fotografii.
Art. 5. – Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor constituie actul in baza caruia unitatile autorizate de profil permit introducerea vehiculului in procesul de reparatie.
Art. 6. – a) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor are o serie unica compusa din: numarul unic din Registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare, indicativul abreviat al judetului in care a fost emis documentul in formatul a doua campuri si o serie numerica formata din 8 campuri.
b) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu al fiecarui asigurator ori poate fi tiparit, fiecare formular regasindu-se in doua exemplare, original si copie. Asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, precum si cei care practica asigurari facultative pentru vehicule sunt obligati sa emita/tipareasca formularul care va contine in mod obligatoriu cel putin informatiile cuprinse in modelul prezentat in anexa nr. 2. In cazul in care sunt tiparite, formularele se distribuie de catre asiguratori unitatilor teritoriale ori persoanelor mandatate sa desfasoare astfel de activitati in numele si pentru asiguratorul respectiv.
Art. 7. – Originalul documentului de introducere in reparatie a vehiculelor se inmaneaza solicitantului, iar copia ramane la asigurator pentru arhivare. Documentele tiparite, inclusiv cele care sunt emise direct din sistemul IT propriu al asiguratorului/societatii din domeniul asigurarilor se inseriaza intr-o plaja de numere stabilita de asigurator, cu respectarea prevederilor art. 6 lit. a). In toate cazurile, este interzisa emiterea de catre asiguratori, societatile din domeniul asigurarilor ori de cele care sunt specializate in servicii de constatare si lichidare a daunelor a unor documente de introducere in reparatie a vehiculelor care sa aiba aceleasi serie si numar, nerespectandu-se caracterul de unicitate al documentului.
Art. 8. – Documentele de introducere in reparatie a vehiculelor se inregistreaza si se pastreaza la sediul fiecarei unitati teritoriale a asiguratorului.
Art. 9. – (1) Arhivarea documentelor de introducere in reparatie a vehiculelor, insotite de declaratiile proprietarilor/conducatorilor de vehicule si de alte documente rezultate din verificari, se va realiza lunar, in ordinea intocmirii lor.
(2) Termenul de pastrare este de 10 ani, distrugerea acestora efectuandu-se cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 10. – (1) Documentele de introducere in reparatie a vehiculelor se distribuie fie in format electronic, fie pe suport hartie numai personalului desemnat in conditiile art. 1, care le primeste sub semnatura.
(2) Eliberarea documentelor de introducere in reparatie a vehiculelor de catre persoane neautorizate sau, dupa caz, in alte situatii decat cele expres prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b si la art. 80 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage raspunderea penala, contraventionala, civila sau administrativa, dupa caz.
Art. 11. – Daca documentele de introducere in reparatie a vehiculelor au fost completate gresit, acestea se anuleaza prin bararea pe diagonala si inscrierea mentiunii “anulat”, pastrandu-se atat originalul, cat si copia. De asemenea, si in evidentele electronice se vor face modificarile care se impun in legatura cu seria documentului si cu motivul anularii.
Art. 12. – Eliberarea documentului de introducere in reparatie a vehiculelor nu constituie nota tehnica finala de constatare a daunelor si nici obligatie de plata din partea emitentului politei de asigurare. Aceasta reglementare se precizeaza in continutul tipizat al documentului. Acest document se elibereaza inclusiv in cazul in care se constata dauna totala si vehiculul nu se mai repara.
Art. 13. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 14. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.

Anexa 1 si Anexa 2

ASIGURATORUL TAU
ASIROM_VIG_Logo_Romania250
Una dintre cele mai cunoscute companii de asigurari din Romania, ASIROM Vienna Insurance Group ofera solutii viabile clientilor sai, adaptandu-si permanent produsele si tarifele la tendintele pietei mai mult
Image Map
© Casco Ieftin 2016
www.casco-ieftin.ro este un serviciu oferit in parteneriat cu SAFETY Broker de Asigurare, inregistrat la CSA sub nr. RBK 293/2005.